News

Sign in

Uppdatering av DeDUApp

Uppdatering av DeDUApp

2019-11-12

En ny version av DeDUApp finns på AppStore och GooglePlay, läs mer i nyhetsbrevet!

Read more

Visby Stift väljer DeDU!

Visby Stift väljer DeDU!

2019-09-09

Visby Stift har valt DeDU som systemstöd för sin tekniska förvaltning och ärendehantering. Vi välkomnar Visby Stift till DeDU. För mer information kontakta Magnus Klemets 010-7228390.

WIAB väljer DeDU!

WIAB väljer DeDU!

2019-09-05

WIAB erbjuder fastighetsägare kvalificerad totalservice dygnet runt. De har nu valt DeDU som systemstöd för sin ärendehantering! Vi välkomnar WIAB som kund! För mer information kontakta Robert Wåhlin 010-7210148.

More news