News

Sign in

Användarträff Umeå

Användarträff Umeå

2019-11-27

Tack alla deltagare på användarträffen i Umeå! Ett populärt inslag var Peter Heraus föreläsning om de anpassade driftteknikerutbildningar han genomfört! DeDUWeb uppdateras i kväll, med nya funktioner som beskrivs i nyhetsbrevet

Read more

Uppdatering av DeDUApp

Uppdatering av DeDUApp

2019-11-12

En ny version av DeDUApp finns på AppStore och GooglePlay, läs mer i nyhetsbrevet!

Read more

Visby Stift väljer DeDU!

Visby Stift väljer DeDU!

2019-09-09

Visby Stift har valt DeDU som systemstöd för sin tekniska förvaltning och ärendehantering. Vi välkomnar Visby Stift till DeDU. För mer information kontakta Magnus Klemets 010-7228390.

More news