Ärendehantering

DeDU's modul för felanmälan är en möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt ta emot och hantera felanmälningar.

Hyresgästen kan t ex anmäla felet på angiven hemsida eller per telefon.

Driftteknikern får sedan arbetsordern antingen på papper, till e-post eller till mobiltelefonen.

Efter att felet är åtgärdat kvitterar teknikern arbetet i DeDU och ett e-post meddelande går automatiskt tillbaka till hyresgästen och meddelar att arbetet är utfört.

Om hyresgästen dessutom ska stå för kostnaden för arbetet är det möjligt att skapa fakturaunderlag från DeDU.

Rapporter

Givetvis går det utmärkt att få statistik på bl.a. olika typer av felanmälningar och hur snabbt de åtgärdades. Statistikrapporterna skapas enkelt i DeDU allt efter önskemål.

Det finns också möjligheter för kopplingar med överföringar till externa ekonomisystem och olika projektuppföljningar.