Energi & Miljö

Slå ett slag för miljön genom att använda DeDU Energi & Miljö för att ta kontrollen över er mediaförbrukning, dess kostnad och miljöpåverkan, CO2, NOX mm. Programmet hanterar huvudmätare, undermätare och beräkningsmätare. De standardiserade areabegreppen såsom BRA, LOA, BOA, BTA, A-temp mm finns i DeDU. Allt detta för att underlätta vid framtagning av statistik för internt bruk eller som underlag vid en energideklaration.

Hur får ni in era mätarvärden?

Givetvis kan ni mata in manuellt via DeDUWeb eller DeDUMobile men ännu bättre är att använda vår importmodul AIM (Automatisk ImportModul). Med denna importerar vi enkelt data från energileverantör, DUC eller andra insamlingssystem. Ni bestämmer om ni vill importera mätarställningar eller förbrukningar. Vi stödjer i princip alla olika format ni kan komma upp med, textfiler, Excelfiler, SQL-databas eller annat, vi löser det.

Rapporter

Rapporter går att ta ut på alla möjliga nivåer, fastighet, byggnad och mätare. Välj mellan tim-, dygns-, månads-, kvartals- eller årsrapport. Tidskorrigerat eller graddagskorrigerat, med eller utan nämnare. Eller varför inte ta en miljörapport och visa er fastighets miljöpåverkan.