Introduktion

DeDU är marknadens mest användarvänliga program för:

  • Planering av Förebyggande Underhåll, Tillsyn & Skötsel
  • Ärendehantering, Felanmälan
  • Energi & Miljö
  • Myndighetsbesiktning
  • Hantering av Nyckellån
  • Bevakning och uppföljning av entreprenader
  • Budgethantering för Planerat Underhåll
  • Automatiskt fördelade arbetsordrar
  • Mobillösning för arbetsordrar
  • Dokumentarkiv

Det enkla användargränssnittet gör DeDU till ett av marknadens mest lättanvända program. Bakom denna enkelhet ligger ett genomtänkt och kraftfullt program.

Genomgående läggs data upp i en trädstruktur, likt den i Windows vilket ger en bra överblick.

Totalt finns det över 2 000 st användare av programmet, vilket gör att DeDU är ett av de mest spridda programmen i sin nisch!

Bland användarna finns allt ifrån kommuner och landsting till privata fastighetsbolag, entreprenörer, industri- och energibolag.

Användbarhet

Även om DeDU är mest känt som ett underhållsverktyg för planering av underhåll så har den anpassningsbara strukturen gjort att allt fler även lägger in tillsynskontroller som myndigheterna kräver att fastighets- och anläggningsägare skall genomföra t.ex. Systematiskt Brandskyddsarbete, kontroll av trycksatta anläggningar eller kontroll av lekplatser.