Myndighetsbesiktning

I DeDU kan man hantera alla sorters besiktningar såsom OVK, Hissar, El-revision, Lekplatsbesiktningar m.m. Allt byggs upp med fritext, egen rubriksättning och status.

Entreprenörer och egna utförare kan själva via Internet (DeDUWeb) kvittera sina besiktningar. De kan också bifoga filer t.ex. foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Informationen lagras direkt i DeDU som ni sedan enkelt följer upp.

På detta sätt "äger" ni all information och historik istället för att det är utspritt hos olika entreprenörer, vilket underlättar betydligt vid exempelvis byte av entreprenör.