Planerat Underhåll

DeDU kan även hantera planerat underhåll på lång sikt. Det finns möjlighet att prissätta underhållet. De vanligaste åtgärderna kan registreras in i en prislista för att för att underlätta registrering av nya objekt. Prislistan kan indexeras och justeras årsvis.

En mängd olika rapporter för olika typer av ekonomisk uppföljning kan enkelt tas fram.