Tillsyn & Skötsel

Planering av underhåll

I DeDU går det på ett snabbt och enkelt sätt att planera det förebyggande underhållet.

I objektsfönstret registreras alla serviceobjekt. Här anges typ, placering, serviceintervall, yrke, planerad tid m.m. Även underhållspunkter och reservdelar registreras. Utifrån uppgifterna i detta register skapar DeDU arbetsordrar. På arbetsordern finns bl.a. information om hur anläggningen såg ut vid föregående besök och vilka notiser som gjordes då.

Varje vecka skriver den ansvarige ut arbetsordrar på det underhåll som skall utföras. Arbetsordrar kan skrivas ut antingen i pappersformat, e-post eller med hjälp av DeDU-Mobile, som gör arbetsordern tillgänglig i mobiltelefonen.

Att planera underhållet är enkelt

I kalendern placeras underhållsobjektet på önskad startvecka, varefter DeDU planerar med angivet intervall.

Planeringskalendern ger en bra överblick på det underhåll som skall utföras. När ordrarna är kvitterade blir de gröna och avbockade. Skall en order flyttas från en vecka till en annan, dras bara ikonen över till önskad vecka. Varje vecka skrivs arbetsordrarna ut. Efter utfört arbete kvitteras ordern i kvitteringsfönstret. Underhållspunkternas status och eventuella notiser visas vid nästa utskrift av arbetsordern för det aktuella objektet

DeDU kommer ihåg det du inte kommer ihåg!