Här kan du rapportera in ditt ärende direkt till ansvarig tekniker genom att fylla i formuläret nedan.

Om du kom till denna sida via bokmärke ber vi dig uppdatera ditt bokmärke till Serviceanmälan, då adresser stegvis kommer plockas bort från denna sida och enbart återfinnas på den gemensamma sidan på länken.

Vid akuta ärenden med fara för liv eller egendom - ring istället 010-129 59 71 dygnet runt.
  • Serviceanmälan
  • Servicebeställning
Exempel på typ av ärenden:
  • Klimatfrågor (kallt, varmt, dragigt etc.)
  • Vatten-/Avloppsproblem
  • Belysning och övriga elproblem
  • Fönster, dörrar, lås
  • Halkbekämpning
Här kan du beställa arbeten som inte ingår i ditt hyresavtal , men som du önskar få gjorda på egen bekostnad. Det kan t ex. röra sig om uppsättning av hyllor eller tavlor.

Arbetena utförs efter överenskommelse och faktureras vid sidan om den ordinarie hyresaviseringen.

OBS! F.n. har vi endast möjlighet att utföra servicebeställningar åt dig som är lokalhyresgäst hos oss.